Veel gestelde vragen


De praktijk is gevestigd in GC De Parken. Naast het gezondheidscentrum is een parkeerterrein. Bij de entree van het gezondheidscentrum is ook gelegenheid om de fiets droog te stallen.
Zodra het aantal patiënten en de behoefte aan avondopenstelling voldoende groot is, wordt dit overwogen.
Van de website www.ikgeefstoestemming.nl :

Uw zorgverleners kunnen uw gegevens alleen beschikbaar stellen als u toestemming heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen deze alleen opvragen als het nodig is voor uw behandeling.

Apotheek
Uw apotheek stelt een overzicht beschikbaar van de medicijnen die aan u zijn verstrekt. Dit overzicht kan worden opgevraagd door een (waarnemend) huisarts, een andere apotheek en een medisch specialist in het ziekenhuis.

Huisarts
De huisarts stelt een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar. Deze kan alleen worden opgevraagd door een waarnemend huisarts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. In de samenvatting staan: • uw huidige gezondheidsproblemen; • welke medicijnen u gebruikt; • bekende allergieën; • informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten; • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.
Twee belangrijke links naar websites op het internet gaan in op medische dossiers en persoonsgegevens:
- Medische dossiers
- privacy, geheimhouding en bewaarduur medische gegevens